جوراب پا گنده

تا حالا اینقدر ضجه مویه می کردیم از بوی جوراب یکی از مدیران معمولی بود . چند روزه کل شرکت رو بوی جوراب مدیر کل برداشته !!!!!!!!!!

بوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبو ممممممممممممممممیاد.....

/ 2 نظر / 17 بازدید
خو

ياد اين مثل معروف افتادم : هرچه بگندد نمكش مي زنند واي به روزي كه بگندد نمك

یا

ای بابا یعنی جوراباشو داده اون پوشیده؟؟؟؟؟