هو داماد شد

من که تو مراسم نبودم آخه چی بگم؟؟

 آقای هو هم داماد شد ‘ حالا حالا آهاااااااااا دست دستتتتتتت. بسه دیگه نگفتم بیا وسط که.....

/ 1 نظر / 14 بازدید
یا

[نیشخند]مبارک مبارک مبارک مبارک ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مبارک مگه با تو نیستم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ کجاییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟[نیشخند]