سلامی دوباره

سلام به همه جورابی های خوب

چه اونای که لنگه به لنگه می پوشن و چه اونای که جورابشون خوش بوست و چه اونای که سالی یک بارم نمی شورنش

یه مدتی نبودم و یه دوست خوب دوباره دعوتم کرد

/ 1 نظر / 15 بازدید
سیب آبی

امید که با بوهای خوب آمده باشی